Download APP LOTO188

Version v4.1
Release date: 31.12.2018

26 MB - include updates and bug fixes.

Tải Loto188 Cho Android

App Android

Nếu bạn chưa có tài khoản chơi Loto188: Đăng ký Loto188 Nhanh qua Link sau:

Bước 1 : Mời bạn tải loto188 cho android tại đây

 Bấm vào ” Click để tải về”
–  Bước 2 : Xác nhận để tải xuống .


 – Bước 3 : Mở ứng dụng loto188 đã tải


 – Bước 4 : Cài đặt loto188

 – Bước 5 : Xác nhận để cài đặt loto188

– Bước 6 : Loto188 đang tiến hành cài đặt trên máy bạn


– Bước 7 : Loto188 đã được cài đặt xong, bấm vào mở để sử dụng 
II. Tải Loto188 Cho iOS Iphone

App IOS

 – Bước 1: Chọn cài đặt từ ứng dụng Facebook trên điện thoại

 

 

 

 – Bước 2: Chọn chức năng quét mã vạch QR Code

 

 

 

 

 

 

 – Bước 3: Cho phép ứng dụng sử dụng Camera rồi thực hiện quét mã QR LOTO188

 

 

 – Bước 4: Mở liên kết bằng ứng dụng khác

 

 

 

 

 – Bước 5: Click để tải ứng dụng IOS

 

 

 

 

 – Bước 6: Màn hình yêu cầu xác thực ứng dụng

 

 

 

 

 – Bước 7: Vào ‘Cài đặt chung’ từ ‘Cài đặt’

 

 

 

 

 – Bước 8: Màn hình quản lý thiết bị

 

 

 

 

 

 

 – Bước 9: Màn hình xác nhận ứng dụng tin cậy

 

 

 

 

 – Bước 10: Xác nhận tin cậy ứng dụng LOTO188

 

 

 

 

 

 

 – Bước 11: Màn hình sau khi xác nhận thành công